• Home
  • //
  • Kosten & Ereloon

Reeds bij de eerste consultatie worden de kosten van een advies of procedure besproken, en uw haalbaarheidskansen ingeschat. Zo kan u een raming maken van het totale kostenplaatje, en komt u op het einde van de rit niet voor verrassingen te staan.

Om u reeds van bij aanvang volledig te informeren treft u hieronder een detail van de onderscheiden kosten en erelonen van advocaat Wim Piot.

Kosten & ereloon bestaan uit drie onderdelen (klik op onderstaande categorieën voor meer info):

Ereloon

Het ereloon vormt de basisvergoeding voor de prestaties van een advocaat. Deze prestaties omvatten onder meer consultaties, besprekingen, studie van het dossier, opzoekingen, adviezen, pleidooien, het opstellen en uitwisselen van documenten zoals brieven, overeenkomsten, algemene voorwaarden, procedurestukken, …

Advocaat Wim Piot hanteert als ereloon een uurtarief tussen 100,00 en 140,00 € (excl. BTW).

Het concrete tarief wordt met u op voorhand vastgelegd volgens de complexiteit en het al dan niet dringend karakter van het dossier, evenals uw financiële mogelijkheden. Alternatief kan ook een forfaitair of procentueel berekend tarief worden afgesproken.

Dossierkosten

Naast het ereloon beperkt advocaat Piot de dossierkosten tot een minimum:

  • 35,00 € voor de kosten verbonden aan de opening van een dossier,
  • 10,00 € dactylografie per pagina,
  • 0,15 € fotokopie en drukwerk per pagina,
  • 0,30 € fotokopie en drukwerk per pagina in kleur,
  • 0,50 € verplaatsingsvergoeding per kilometer.

Overige, externe kosten

Overige kosten, zoals de kosten van derden (een notaris, gerechtsdeurwaarder, deskundige, vertaler, …), rolrechten, kosten verbonden aan het opvragen van documenten (bijvoorbeeld het afschrift van een strafdossier, de uitgifte van een gerechtelijke uitspraak, …), … worden aan de cliënt doorgerekend.

TRANSPARANTE AANREKENING

De aanrekening van voormelde kosten en erelonen gebeurt bij advocaat Piot steeds in alle transparantie en duidelijkheid. Bij aanvang van een dossier zal een provisie worden gevraagd, ter dekking van de eerste prestaties en kosten. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het dossier kunnen lopende het dossier aanvullende provisies worden opgevraagd.

Het tijdig opvragen van provisies laat u alvast toe uw procespositie correct in te schatten.

Bij de afsluiting van een dossier wordt een eindstaat van kosten en erelonen overgemaakt, met gedetailleerde vermelding van alle prestaties. De reeds betaalde provisies worden hierop uiteraard in mindering gebracht.

RECHTSBIJSTAND

Weinig mensen zijn er zich van bewust dat ze een rechtsbijstandsverzekering hebben. Vaak is dergelijke verzekering gekoppeld aan één van uw andere verzekeringen, zoals uw brandverzekering, familiale verzekering of autopolis.

Uw rechtsbijstandverzekeraar dekt dan (soms beperkt tot een plafond) de kosten en erelonen van een advocaat, experts en de gerechtskosten.

U doet er dan ook goed aan na te kijken of u van dergelijke tussenkomst van een rechtsbijstandverzekering geniet! Advocaat Piot staat u hier graag in bij.

BTW

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten principieel BTW-plichtig.

Dit betekent dat op de erelonen en dossierkosten van advocaten 21% btw moet betaald worden.

Contact

Diesterstraat 10

3980 Tessenderlo

info@advocaatpiot.be

0495 930 120

BTW BE 0828.890.734

© 2022 – Alle Rechten Voorbehouden – Privacybeleid